Informace pro účastníky

 1. Složení záchranných týmů: 5 až 9 členů, přičemž minimální počet je 5 účastníků. Poklesne-li počet členů v týmu pod stanovenou hranici, je daný tým ze záchranné akce vyřazen a prověrku dokončí bez nároku na zařazení do hodnoceného pořadí.
 2. Kategorie nasazených zachránců: M: 10 – 13 let; S: 14 – 17 let; K: 18 – 99 let. O kategorii týmu rozhoduje věk nejstaršího člena ke dni 7. června 2019.
 3. Akce proběhne v prostoru CHKO Lužické hory a NP České Švýcarsko s linií záchranných prací Rybniště – Krásná Lípa – Doubice – Jetřichovice – Srbská Kamenice.
 4. Výchozím bodem je: N 50°52.96530′, E 14°30.58425′, pátek 7. června od 15.00 – 19.30.
 5. Dosažení cílového prostoru: V sobotu 9. června nejpozději do 24.00 hodin.
 6. Délka trasy: kategorie M: pátek 11 km; sobota 25 km (stany a spacáky opatřeny visačkami s označením oddílu převeze auto); kategorie S + K: pátek 11 km; sobota 28 km.
 7. Rozsah a zaměření záchranných prací: Záchranné týmy budou plnit úkoly s brannou, sportovní, turistickou a tábornickou náplní.
 8. Vybavení záchranných týmů: Turistická mapa 401 Českosaské Švýcarsko, Šluknovsko SHOCart, 1 : 40 000; buzola; dva mobilní telefony nejlépe různých operátorů, plně funkčních po dobu akce; dvě funkční KPZ; lékárnička; psací prostředky a prostředky pro práci na kontrolních stanovištích při snížené viditelnosti a v noci (svítilna); každý účastník musí mít platnou průkazku zdravotní pojišťovny; ešus se lžící na polévku a guláš; karimatku, pokrývku hlavy.
 9. Stravování: V průběhu pátku a sobotního rána je řešeno vlastními prostředky jednotlivých týmů. V průběhu soboty bude soutěžícím poskytnuta lehká strava na trase (polévka) a v cílovém prostoru zajištěna večeře (tradiční guláš). Rovněž bude možno si na některém ze stanovišť doplnit pití. V neděli ráno každý obdrží pečivo a koláče.
 10. Ubytováni: Pátek – nocuje se na tábořišti na louce, spaní pod širákem nebo vlastním stanu; sobota – na zemi v podzemí nacistické továrny (doporučujeme karimatku).
 11. Možnost odjezdu: Z hlediska ukončení hry a odjezdu soutěžících, je stanoveno vyhlášení výsledků hry na neděli 8.00 hodin. Odjezd z vlakové stanice Veselé pod Rabštejnem vzdálené 1,6 km od tábořiště směr Česká Kamenice: 9.00, 11.00, 13.00; směr Děčín: 8.50, 10.50, 12.50.
 12. Startovné: 250 Kč/osobu (v ceně je pamětní triko, medaile, odměny pro vítěze, sobotní oběd a večeře, poplatek za přespání v podzemí továrny).
 13. Každý ze záchranných týmů vyplní do 30. 4. přihlášku na webových stránkách. Úpravy sestavy soutěžních týmů na místě startu budou možné.
 14. Převážnou část trasy se budou záchranné týmy pohybovat v CHKO Lužické hory a NP České Švýcarsko, tomu musí odpovídat i chování všech účastníků BHCO.
 15. Po dobu soutěže platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.
 16. Po dobu soutěže je zakázáno používání mobilních telefonů při plnění úkolů na stanovištích. V opačném případě hrozí penalizace až diskvalifikace.
 17. V rámci vyhodnocení obdrží každý účastník pamětní triko, medaili a upomínkový list 43. Ročníku BHCO; vítězné roty pak obdrží věcné ceny a převezmou putovní poháry, včetně některých dalších upomínkových předmětů.
 18. Všem zúčastněným subjektům bude, na základě vyžádání, vydán prvotní účetní doklad o úhradě účastnického poplatku na BHCO – Bc. Pavla Poláková, DiS., tel. 603245775, email: sekretariat@sinstitut.cz.
 19. Kontakt na ředitelství BHCO ,,České Švýcarsko 2019“ bhco2019@sinstitut.cz