Pravidla pro návštěvu národního parku

Smyslem všech národních parků je ochrana posledních ostrovů divoké přírody před rozpínavým chováním člověka, případně i náprava škod na přírodě způsobených lidmi v minulosti. Bylo by jistě sobecké domáhat se zcela volného přístupu do všech částí této přírody. Pomůžete, budete-li dodržovat několik málo základních pravidel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pravidla pro návštěvu národního parku vycházejí z ochranných podmínek stanovených Zákonem č. 114/1992 Sb., Zákonem č. 161/1999 Sb., a Návštěvním řádem NP České Švýcarsko.

Jak poznám, že jsem v národním parku?
Hranice národního parku je na přístupových cestách vyznačena zelenými tabulemi se státním znakem a nápisem „Národní park České Švýcarsko“, mimo cesty pak pruhovým značením modré barvy.

Hranice první zóny národního parku je na přístupových cestách značena menšími zelenými tabulkami s nápisem „1. zóna národního parku“, mimo cesty pak pruhovým značením červené barvy, přičemž toto značení je při pohledu směrem z II. zóny do I. zóny zdvojeno.

Pěšky
Na celém území národního parku, s výjimkou první zóny, dočasně chráněných ploch a oplocených míst, je povolen vstup bez omezení, tedy i mimo značené cesty. V první zóně národního parku se mohou turisté pohybovat pouze po značených cestách. Takovými cestami jsou „klasické“ červeně, modře, zeleně nebo žlutě značené turistické cesty a naučné stezky vyznačené Klubem českých turistů, případně cesty vyznačené správou národního parku.

S pejskem
Domácí mazlíčci v národním parku volně pobíhat nesmějí. Často mají skryté lovecké pudy a mohou představovat ohrožení jak pro volně žijící zvířata, tak pro ostatní návštěvníky.

Se spacákem a stanem
Táboření a nocování na území národního parku je možné pouze na místech k tomu vyhrazených. Takovým místem je v NP České Švýcarsko je jen Kemp Mezní Louka, který je dobrou základnou pro výlety do zdejší přírody.

S cigaretou a zápalkami
Rozdělávání ohně a kouření je v národním parku tabu. Jednu z největších hrozeb pro lesy Českého Švýcarska představuje právě oheň. Téměř 90 % všech lesních požárů lze připsat právě nezodpovědným návštěvníkům.

S dronem
Používání dronů, ostatních bezpilotních letadel a modelů letadel na celém území národním parku, s výjimkou zastavěných území a zastavitelných ploch, zakazuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Důvodem tohoto opatření je zabránění rušení živočichů, především ptáků, ale také zajištění klidu návštěvníků národního parku. Na všech značených turistických trasách vstupujících do národního parku jsou instalovány informační tabule upozorňující návštěvníky na tento zákaz

Plné znění těchto předpisů naleznete na http://www.npcs.cz/zakony-vyhlasky